Nejsme tady sami

Pro zapojování seniorů do aktivního trávení volného času, ale také do fungování v rámci místní komunity je velmi důležité sdílení informací, vzájemná spolupráce, inspirace a zapojování klíčových aktérů. Nezbytné je vycházet vstříc potenciálním zájemcům o aktivity určené pro seniory, důležité je otevřené prezentování aktivit, činností, tak aby byly minimalizovány bariéry pro vstup do těchto aktivit pro potenciální zájemce.

Je také důležité podporovat a motivovat výrazné a aktivní osobnosti z cílové skupiny seniorů, právě oni pak mohou aktivizovat a mobilizovat další osoby z cílové skupiny a mohou také zajišťovat sdílení a spolupráci s dalšími organizacemi.

Je nezbytné zprostředkovat autoritám CS v lokalitě a dalším subjektům, které se zabývají otázkami aktivního stáří, informace, zkušenosti a dobrou praxi využitelné pro jejich práci v lokalitě s využitím a představením moderních trendů pro oblast práce s CS, vytvářet prostor pro veřejnou diskuzi zaměřenou na destigmatizaci seniorů, proces stárnutí a postavení seniorů ve společnosti, šíření příkladů dobré praxe mezigenerační spolupráce atp.

Více informací se dozvíte již brzy…