Společně to má smysl

Cílem této aktivity je zkvalitňování mezigeneračních kontaktů mezi dětmi středoškolského věku a mezi seniory. V rámci této aktivity dojde k zprostředkování poznání, že se od sebe obě generační skupiny mohou učit a vzájemně se inspirovat. Cílem aktivity je dále podpora vzájemného porozumění a uvědomění si možností smysluplného trávení společného času.

Středoškoláci mívají minimální kontakt se svými prarodiči, prarodiče již netvoří důležitou a nezbytnost součást jejich života (např. už odpadává vyzvedávání, hlídání). Věk prarodičů je již často vysoký a znemožňuje tak účast na společných aktivitách rodiny. Zájmy a koníčky mladého člověk jsou jiné než zájmy seniorů a u dospívajících může tato rozdílnost v souvislosti s uvědomováním si vlastní osobnosti vést až k nižšímu respektu a úctě k seniorům. Přitom vzájemné předávání zkušeností, snaha o porozumění a představení „svého“ světa může obě generační skupiny velmi obohatit.

Více informací se dozvíte již brzy…