Fígle našich prarodičů

 

DUHOVÝ TANDEM VYHLAŠUJE SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLÁKY O VĚCNÉ CENY! 

Peče Tvoje babička ty nejlepší tvarohové koláče na světě? Umí uplést tu nejteplejší šálu?

Je Tvůj děda šachovým mistrem, kterého nelze porazit? Nebo má tu nejudržovanější zahrádku?

Nebo si zkrátka s některým z Tvých prarodičů vždycky rád popovídáš a dozvíš se pár šikovných rad či zajímavých příběhů?

 

DEJ O TOM VĚDĚT I OSTATNÍM!

Natoč video se svým prarodičem o tom, v čem jsou Tvá babička či dědeček výjimeční a co by se od nich naše mladší generace mohla přiučit a pošli ho spolu s přihláškou, kterou nalezneš ke stažení ZDE, nejpozději do 10. 4. 2020 na e-mail lukas.bazant@dataserver.cz!

Nejlepší videa budou oceněna a autoři odměněni v rámci závěrečného galavečera projektu v rozmezí října a listopadu 2020.

 

KDO SE MŮŽE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž o věcné ceny je určena pro studenty středních škol v Praze, videopříspěvky však může zasílat kdokoliv.

 

KDY SE SOUTĚŽ BUDE KONAT?

Videa budou přijímána a zveřejňována v průběhu celého školního roku 2019/2020.*

 

JAK BUDE PROBÍHAT HLASOVÁNÍ?

Videa budou zveřejňována na YouTube kanálu Duhového tandemu a hlasování bude probíhat v několika kategoriích:*

  1. Cena veřejnosti: oceněna budou videa, která na YouTube nasbírají nejvyšší počet lajků.
  2. Cena seniorů: o vítězích rozhodnou hlasy seniorů, kteří videa shlédnout během akcí Duhového tandemu.
  3. Cena odborné poroty: o vítězích rozhodnou hlasy odborníků, kteří se budou na soutěži podílet.

 

JAKÉ JSOU NÁLEŽITOSTI VIDEA?

Soutěže se účastí spoty, zaměřené na oblíbenou činnost babičky nebo dědečka či představení aktivity, ve které je prarodič šikovný a ve které by se toho od něj děti mohli hodně co naučit.

Forma a provedení je libovolné (rozhovor, pohled první osoby, představení činnosti s voiceoverem, prarodič natáčející sám sebe,…), fantazii se meze nekladou!

Maximální délka videa: 60 sekund

Rozlišení videa: Full HD

Akceptována nebudou videa s jakýmkoliv kontroverzním podtextem (vulgarity, politický podtext, rasismus, …)

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit termín konání soutěže, způsob předání odměny vítězům či změnit soutěžní podmínky.

 

Cílem této aktivity je zkvalitňování mezigeneračních kontaktů mezi dětmi středoškolského věku a mezi seniory. V rámci této aktivity dojde k zprostředkování poznání, že se od sebe obě generační skupiny mohou učit a vzájemně se inspirovat. Cílem aktivity je dále podpora vzájemného porozumění a uvědomění si možností smysluplného trávení společného času.

Středoškoláci mívají minimální kontakt se svými prarodiči, prarodiče již netvoří důležitou a nezbytnost součást jejich života (např. už odpadává vyzvedávání, hlídání). Věk prarodičů je již často vysoký a znemožňuje tak účast na společných aktivitách rodiny. Zájmy a koníčky mladého člověk jsou jiné než zájmy seniorů a u dospívajících může tato rozdílnost v souvislosti s uvědomováním si vlastní osobnosti vést až k nižšímu respektu a úctě k seniorům. Přitom vzájemné předávání zkušeností, snaha o porozumění a představení „svého“ světa může obě generační skupiny velmi obohatit.