Naše projekty

PROJEKTY V REALIZACI

„Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít!“

CZ.07.03.63/0.0./0.0./16_031/0000239 

Projekt se dotýká kvality života seniorů a především mezigeneračních kontaktů. Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení seniorů a posilování jejich vztahu s generací dětí a mladistvých. V rámci našich aktivit senioři posilují své kompetence a dovednosti.  Projekt vytváří příležitosti pro aktivní setkávání všech generací a nabízí komunitní zázemí pro občany Prahy v seniorském věku. Naší představou je vytvoření komunity, která se bude formovat a vyvíjet účastí v jednotlivých programech projektu. Takto postavené základy se mohou později rozvíjet i samy o sobě prostřednictvím sdílených zážitků, vzájemných sympatií atp.

Jednou ze základních myšlenek, která námi nabízené aktivity spojuje, je snaha ukázat dnešní mladé generaci, jak mohou prarodiče náš život ve všech směrech obohatit. Správně nastavené vztahy nás nejen vychovávají, ale také nenásilně připravují na dobu, kdy sami zaujmeme role rodičů a prarodičů. Seniorům tedy nabízíme prostředí, které poskytne prostor pro nové seznámení s jejich vrstevníky, a to takovými, kteří jsou díky sdílení a výběru konkrétního druhu programu podobně „naladěni“.

Projekt končí v prosinci 2018.

 

Informační patron“ 

Projekt, který se v tuto chvíli rozjíždí a my věříme v jeho potenciál a přínos. Jeho hlavními cíli jsou

Senioři v Praze mají k dispozici celou řadu komunitních center,nabídek neziskových organizací, městských částí, nadací, ale i jiných institucí, které poskytují slevy či jiné formy podpory právě pro zkvalitnění života seniorů v hlavním městě. Možností a nabídek je nespočet, senioři ale nejsou o všech aktivitách dostatečně efektivně informováni. Domníváme se, že je po seniory je náročné využít všechny moderní prostředky k tomu, aby se dozvěděli vhodné informace a to efektivně a srozumitelně. Pro současnou generaci seniorů je nejefektivnějším nástrojem osobní kontakt, senioři důvěřují tomu někam si pro informace dojít, důvěřují institucím a veřejným prostorům.  V rámci projektu Informační patron budeme zřizovat a spravovat kontaktní místa (patrony), patrony se může stát konkrétní již existující místo, které je seniorům blízké: knihovny, úřady městských částí, nemocnice, informační centra, neziskové organizace, kavárny, trafiky, kadeřnictví apod.. Tyto vybrané spolupracující organizace, instituce pak budou viditelně označeny a budou dále prezentovány jako „patron“ informací pro klienty.

Naším cílem je vytvoření 10 stabilních patronů v každém z 22 správních obvodů s možností rozšiřování v rámci jednotlivých komunit. Každé kontaktní místo bude získávat pravidelnou (až metodickou) podporu, bude distribučním místem pravidelného bulletinu.

V současné době projekt startuje. 

 

„Ostatní aktivity“ 

Organizace Duhový tandem se v současné  době snaží rozvíjet své aktivity. Nejen aktivity neziskové, ale také komerční, které spojují stejné hodnoty, způsob práce a také cíl, ale vycházejí z poptávky našich spolupracujících organizací, institucí či jednotlivců. Nabídku všech našich aktivit a možností naleznete na našich webových stránkách.

V současné době nabízíme nespočet zajímavých aktivit a dále se rozvíjíme. 

 

PROJEKTY – ČEKÁME NA VÝSLEDKY

„Babi, dědo, máme si co říci“ 

Projekt volně navazuje na náš současný stěžejní projekt Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít. Na základě zkušeností ze současného projektu jsme se snažili zvolit ty aktivity, které prohloubí  a podpoří myšlenku rozvoje mezigeneračních vztahů, aktivity, které mají potenciál zlepšovat kvalitu života seniorů v místních komunitách a v neposlední řadě aktivity, které podporují aktivní a smysluplné trávení volného času seniorů.

V současné době čekáme na výsledky o podpoře tohoto projektu. 

„Komunitní centrum“ 

V současné době organizace duhový tandem sídlí v pronajatých prostorech v centru Prahy. Rádi bychom měli své vlastní komunitní centrum a byli tak blíže našim klientům a rádi bychom měli možnost nabídnout jim zázemí našeho komunitního centra. Tento podaný investiční projekt by nám tento sen, přání mohl naplnit. Doufáme, že vytipovaná nemovitost na Praze 8 bude naše :-).

V současné době čekáme na výsledky o podpoře tohoto projektu.