O nás

Duhový tandem je nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje na aktuální sociální témata, věnuje se rozvoji a podpoře mezigeneračních vztahů a kontaktů a zaměřuje se na podporu aktivního a smysluplného trávení volného času seniorů.

Duhový tandem je parta lidí, kterým není lhostejné, kam směřuje dnešní, sice technicky velmi vyspělá, ale na druhou stranu anonymní a uspěchaná doba. Vždyť v tom, jak žijeme, nás až tolik neovlivňují počítače, jako právě lidé, kteří nás obklopují. Vzájemný pozitivní vliv generací, vzájemné inspirace a sounáležitosti se uměle nahradit nedají.

 

KDO JSME

Tereza Komárková

jednatelka a programová vedoucí organizace Duhový tandem

Vystudovala jsem obor Sociální práce a sociální politika. K práci s lidmi jsem se ovšem nedostala až při škole, ale již od 15 let jsem byla aktivním dobrovolníkem a následně hlavním vedoucím vlastních integračních táborů v rámci organizace Podkrkonošská společnost. Práce s dětmi a mladými lidmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, práce s uprchlíky a dětmi z dětských domovů, ale také s lidmi se zdravotním postižením byla možná větší škola, než ta vysoká :-). Ještě dříve, než jsem nastoupila na vysokou školu, jsem strávila měsíc v Arménii, kde jsem se podílela na projektu zaměřeném na pomoc seniorům postiženým zemětřesením v městečku Gyumri. Během studia na vysoké škole jsem následně vedla mezinárodní projekt na podporu mezinárodní dobrovolnické služby pro mladé lidi romského etnika a v posledním ročníku vysoké školy jsem nastoupila jako vychovatelka do dětského domova, kde jsem pracovala 4 roky. Narodila se mi také dcera Emma, která tak sdílí mnoho mých životních zkušeností se mnou. Ruku v ruce s Emmou jsem se jako spoluautorka a scénáristka podílela na třináctidílném dokumentu České televize o životě dětí cizinců v České republice a dále jsem se podílela a podílím na několika výzkumech a analýzách ze sociální oblasti. Vykonávala jsem také pozici kurátorky pro děti a mládež a post protidrogové koordinátorky a koordinátorky prevence kriminality MČ Praha 5. Od roku 2015 do roku 2017 jsem pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti.

 

Lukáš Bažant

koordinátor preventivního programu pro mateřské školy, organizační pracovník

Když jsem jako malý kluk s oblibou sledoval úspěchy našich sportovců, tak již tehdy jsem získal kladný postoj ke sportu a k pohybu jako takovému, což mě vedlo k tomu se mu věnovat i aktivně, především pak lednímu hokeji. Také proto jsem se po střední škole rozhodl pro studium tělesné výchovy a sportu na pedagogické fakultě, kde jsem naplno pronikl i do tajů pedagogiky, instruktorství či lektorství a především jsem se dostal k práci s dětmi. Již během středoškolského působení jsem se však účastnil několika preventivních programů, což se postupně vyvinulo i v pozici vedoucího na letních táborech. Po svém přesunu do Prahy jsem využil své předchozí zkušenosti s dětmi a ještě během navazujícího studia jsem začal pracovat jako instruktor gymnastického cvičení v The Little Gym, kde jsem s dětmi po čtyři roky rozvíjel nejen jejich fyzickou, ale i sociální a rozumovou stránku. Po ukončení vysokoškolských studií jsem pak tedy hledal takové uplatnění, kde bych mohl zužitkovat své předchozí zkušenosti v práci s dětmi či v komunikaci s lidmi. Působení v Duhovém tandemu pro mě představuje spojení všech předchozích atributů a pobyt v prostředí, kde jsou mí kolegové zároveň mými kamarády, se kterými společně přispíváme na dobrou věc.

 

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

Sami bychom to nezvládli… na realizaci našich aktivit se podílí celá řada dohodářů, externistů, dobrovolníků či našich rodinných příslušníků a kamarádů. Ať už se s nimi pracovně setkáme na kratší či delší dobu.. .patří jim náš veliký dík!