O nás

Duhový tandem je nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje na aktuální sociální témata, věnuje se rozvoji mezigeneračních vztahů a kontaktů a zaměřuje se na podporu aktivního a smysluplného trávení volného času seniorů.

Duhový tandem je parta lidí, kterým není lhostejné, kam směřuje dnešní, sice technicky velmi vyspělá, ale na druhou stranu anonymní a uspěchaná doba. Vždyť v tom, jak žijeme, nás až tolik neovlivňují počítače, jako právě lidé, kteří nás obklopují. Vzájemný pozitivní vliv generací, vzájemné inspirace a sounáležitosti se uměle nahradit nedají.

Duhový tandem jsou lidé, pro které jsou ostatní lidé na prvním místě.

Duhový tandem se v současné době věnuje realizaci preventivního programu pro Mateřské školy na MČ Praha 8, kde v rámci tématu mezigeneračních vztahů realizuje projekt „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít!“.

 

KDO JSME

Tereza Komárková

jednatelka a programová vedoucí organizace Duhový tandem

Vystudovala jsem obor Sociální práce a sociální politika. K práci s lidmi jsem se ovšem nedostala až při škole, ale již od 15 let jsem byla aktivním dobrovolníkem a následně hlavním vedoucím vlastních integračních táborů v rámci organizace Podkrkonošská společnost. Práce s dětmi a mladými lidmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, práce s uprchlíky a dětmi z dětských domovů, ale také s lidmi se zdravotním postižením byla možná větší škola, než ta vysoká :-). Ještě dříve, než jsem nastoupila na vysokou školu, jsem strávila měsíc v Arménii, kde jsem se podílela na projektu zaměřeném na pomoc seniorům postiženým zemětřesením v městečku Gyumri. Během studia na vysoké škole jsem následně vedla mezinárodní projekt na podporu mezinárodní dobrovolnické služby pro mladé lidi romského etnika a v posledním ročníku vysoké školy jsem nastoupila jako vychovatelka do dětského domova, kde jsem pracovala 4 roky. Narodila se mi také dcera Emma, která tak sdílí mnoho mých životních zkušeností se mnou. Ruku v ruce s Emmou jsem se jako spoluautorka a scénáristka podílela na třináctidílném dokumentu České televize o životě dětí cizinců v České republice a dále jsem se podílela a podílím na několika výzkumech a analýzách ze sociální oblasti. Vykonávala jsem také pozici kurátorky pro děti a mládež a post protidrogové koordinátorky a koordinátorky prevence kriminality MČ Praha 5. Od roku 2015 do roku 2017 jsem pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti.

 

Lukáš Bažant

koordinátor preventivního programu pro mateřské školy

Když jsem jako malý kluk s oblibou sledoval úspěchy našich sportovců, tak již tehdy jsem získal kladný postoj ke sportu a k pohybu jako takovému, což mě vedlo k tomu se mu věnovat i aktivně, především pak lednímu hokeji. Také proto jsem se po střední škole rozhodl pro studium tělesné výchovy a sportu na pedagogické fakultě, kde jsem naplno pronikl i do tajů pedagogiky, instruktorství či lektorství a především jsem se dostal k práci s dětmi. Již během středoškolského působení jsem se však účastnil několika preventivních programů, což se postupně vyvinulo i v pozici vedoucího na letních táborech. Po svém přesunu do Prahy jsem využil své předchozí zkušenosti s dětmi a ještě během navazujícího studia jsem začal pracovat jako instruktor gymnastického cvičení v The Little Gym, kde jsem s dětmi po čtyři roky rozvíjel nejen jejich fyzickou, ale i sociální a rozumovou stránku. Po ukončení vysokoškolských studií jsem pak tedy hledal takové uplatnění, kde bych mohl zužitkovat své předchozí zkušenosti v práci s dětmi či v komunikaci s lidmi. Působení v Duhovém tandemu pro mě představuje spojení všech předchozích atributů a pobyt v prostředí, kde jsou mí kolegové zároveň mými kamarády, se kterými společně přispíváme na dobrou věc.

 

NÁŠ PROJEKT

Projekt „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít!“ se dotýká života seniorů a především mezigeneračních kontaktů. Vytváří příležitosti pro aktivní setkávání jeho hlavních účastníků. Projekt nabízí komunitní zázemí pro občany Prahy v seniorském věku. Naší představou je vytvoření komunity, která se bude formovat a vyvíjet účastí v jednotlivých programech projektu. Takto postavené základy se mohou později rozvíjet i samy o sobě prostřednictvím sdílených zážitků, vzájemných sympatií atp.

Jednou z myšlenek, která námi nabízené aktivity spojuje, je snaha ukázat dnešní mladé generaci, jak mohou prarodiče náš život ve všech směrech obohatit. Je s nimi legrace, jsou moudří a mohou nás mnohému naučit. Správně nastavené vztahy nás nejen vychovávají, ale také nenásilně připravují na dobu, kdy sami zaujmeme role rodičů a prarodičů. Seniorům tedy nabízíme prostředí, které poskytne prostor pro nové seznámení s jejich vrstevníky, a to takovými, kteří jsou díky sdílení a výběru konkrétního druhu programu podobně „naladěni“.