Literární soutěž

DUHOVÝ TANDEM VYHLAŠUJE LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY O VĚCNÉ CENY! 

Jak vnímáte dnešní svět mladých? A jak vlastně vidíte současný svět kolem sebe? Podělte se o to s ostatními prostřednictvím literárního textu.

 

Podrobnosti o literární soutěži „Svět okolo nás“:

Soutěž vyhlašuje a jejím pořadatelem je nezisková organizace Duhový tandem v rámci svého projektu Babi, dědo, máme si co říci!

 

Literární soutěže se mohou zúčastnit senioři trvale žijící na území hlavního města Prahy a je vyhlašována ve dvou kategoriích:

a) Poezie

b) Próza

 

Do soutěže lze přihlásit za jednoho účastníka max. jednu poezii v rozsahu do 50 veršů a jednu prózu o rozsahu max. 2 strany A4. Rozsáhlejší příspěvky nebudou posuzovány. Text musí být ve formátu .doc nebo .odt, nikoliv .pdf. Velikost písma min. 12, řádkování 1,5.

 

Přihlašované texty musí být napsané na počítači (popř. na stroji) a spolu s nimi je nutno zaslat vyplněný a podepsaný přihláškový list, který je k dispozici ke stažení ZDE. Vše poté zašlete na e-mail: lukas.bazant@dataserver.cz, popř. na adresu: Duhový tandem, Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1.

 

Uzávěrka soutěže je 15. 10. 2019.*

 

Přihlášené příspěvky bude posuzovat pětičlenná odborná porota.

 

Autoři vítězných příspěvků budou o výsledku vyrozuměni nejpozději v říjnu 2019 a vybrané práce budou součástí roční putovní výstavy po Praze.

 

Vybraní a ocenění autoři budou pozváni na slavnostní závěrečný galavečer na přelomu září a října 2020, v rámci kterého proběhne předání cen.*

 

* Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit termín konání soutěže, způsob předání odměny vítězům či změnit soutěžní podmínky.