Patron pro školky

V rámci této aktivity dochází k propojování seniorů s dětmi v předškolním věku, podpoře mezigeneračních kontaktů a boji proti sociálnímu vyloučení seniorů žijících v domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou či seniorů se sníženou mobilitou, která přispívá k úbytku možností využití trávení času, kontaktu s dalšími lidmi a znemožňuje účastnit se komunitního života a využívat komunitní služby.

Fotografie z několika již proběhlých setkání dětí a seniorů v rámci tvořivých dílen či kulturních programů v roce 2019:

Pozitivní postoje k problematice stáří a stárnutí je nezbytné formovat od nejútlejšího věku výchovou v rodině a ve školském vzdělávacím systému. Zaměřit pozornost musíme nejen na aktivity, které povedou k pochopení potřeb seniorů a procesu stárnutí mladšími lidmi.

Důležité je i rozvíjet aktivity, které přiblíží svět mladých lidí seniorům a povedou ke vzájemnému oboustrannému porozumění a odstranění bariér a předsudků. Prarodiče, zvláště ve velkých městech v rodinách fungují čím dál tím méně a to i přesto, že historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně velmi přínosný. V některých rodinách jsou prarodiče příliš mladí, ještě chodí do práce a vnoučatům se věnují jen výjimečně. Nebo, na druhé straně už prostě nejsou nebo bydlí daleko.

Kontakty dětí a seniorů se v současné době často omezují na krátké rodinné návštěvy, především v případě seniorů žijících v domovech pro seniory. Uvědomujeme si, že mezigenerační setkání jsou výzvou pro všechny. Komunikace nejen mezi generacemi je velmi důležitou, zvláště dnes v době informačních technologií, kdy většina lidí (dětí, pracujících) je neustále v on-line světě. Tento moderní komunikační odklon od přirozeného povídání často rozevírá nůžky v komunikaci mezi mladou generací a generací seniorů, kteří tyto informační technologie nepoznali, obě generace tak mají často problém navzájem si porozumět.