Učíme se společně

Cílem této aktivity je zkvalitňování mezigeneračních kontaktů mezi dětmi školního věku a mezi seniory. V rámci této aktivity dojde k zprostředkování poznání, že se od sebe obě generační skupiny mohou učit a vzájemně se inspirovat. Cílem aktivity je dále podpora vzájemného porozumění a uvědomění si možností smysluplného trávení společného času.

Projekt reaguje na potřebu podporovat mezigenerační vazby také u dětí školního věku, které jsou samostatnější, mají mnoho různých aktivit, koníčků, kroužků, zájmu a čas na prarodiče už pro ně není prioritou. U těchto dětí není kontakt s prarodiči, případně jinými seniory tak intenzivní, ubývá zkušeností kontaktů se seniory a právě v tomto věku je nutné podporovat aktivní potkávání se těchto dvou generací a podporovat jejich vzájemné aktivity, činnosti, které mohou být pro obě generační skupiny přínosné.

Více informací se dozvíte již brzy…